Besök från GIH

GIH (Gymnastik och Idrottshögskolan) besöker BF Fritid och hälsa för att informera om utbildningar efter gymnasiet.

Många av våra elever vill studera vidare efter gymnasiet och har stort intresse av GIH:s utbud.

Dela: