Lärare

Kontaktinformation

Aniko Sipos

Lärare i kemi och biologi

Telefon

08-746 3274

Anna Hjärne

Lärare i matematik, idrott och no-ämnen

Telefon

08-746 3277

Anne Melander

Lärare i kommunikation, pedagogiskt ledarskap, entreprenörskap samt ledarskap och organisation

Telefon

08-746 3276

Birgitta Pettersson

Lärare i svenska som andraspråk

Telefon

08-746 3276

Catrin Bjureberg

Lärare i svenska och engelska

Telefon

08-746 3276

Daniel Blidäng

Lärare i filosofi, religion och psykologi

Telefon

08-746 3276

David Claros

Lärare i företagsekonomi och spanska

Telefon

08-746 3276

David Ottosson

Lärare idrott och historia

Telefon

0768638533

Eva-Karin Vilhelmsson

Lärare i engelska och svenska (tjänstl)

Telefon

08-746 3276

Isak Strömberg

Lärare Fritid och Hälsa (BF)

Telefon

08-746 3277

Johan Karlsson

Lärare i svenska som andraspråk

Telefon

08-746 3269

Johan Pedersen

Lärare i historia och samhällskunskap

Telefon

08-734 28 23

Jonas Hansson

Lärare i matematik

Telefon

08-746 3275

Julie Italia

Lärare i engelska och spanska

Telefon

08-746 3276

Kambiz Kafi

Lärare i datortekniska ämnen
Solna Gymnasium

Telefon

08-746 3271

Lars Nielsen

Lärare i naturkunskap och biologi

Telefon

08-746 3272

Linda Liljegren

Lärare i svenska och engelska
Solna Gymnasium

Telefon

08-746 3276

Liv Lindman

Lärare i religion och svenska

Telefon

08-746 3277

Ljiljana Orelj

Lärare i svenska som andraspråk (IM)
Solna Gymnasium

Telefon

08-746 3269

Marcus Bergsten

Lärare i samhällskunskap och hållbart samhällsbyggande

Margareta Widén

Lärare i svenska som andraspråk

Telefon

08-746 3269

Mizgin Gündem

Lärare i svenska och engelska

Telefon

08-746 3276

Moa Haake

Lärare i religion och samhällskunskap

Telefon

08-746 3279

Moni Sohlberg

Lärare i franska

Telefon

08-746 3276

Olga Kjelsson

Lärare i svenska och historia (föräldraledig)

Telefon

08-746 3276

Paul Enqvist

Lärare i el-ämnen

Telefon

08-746 3270

Per Lidman

Lärare i matematik, företagsekonomi och IKT-ansvarig
Solna Gymnasium

Telefon

08-746 3275

Raman Adam

Lärare i engelska, historia

Telefon

08-746 3271

Ricardo Cuadra

Lärare i datortekniska ämnen

Telefon

08-746 3270

Robert Garemyr

Lärare i matematik och fysik

Telefon

08-746 3275

Simon Alenklint

Lärare Fritid och Hälsa (BF)

Telefon

08-746 3277

Sinikka Rinne

Lärare i svenska som andraspråk (IM)

Telefon

08-746 3269

Tobbe Larsson

Lärare i el-ämnen

Telefon

08-746 3270

Torbjörn Antonsson

Lärare i kemi, naturkunskap och matematik

Telefon

08-746 3274

Vladimira Kamari

Lärare i tyska och samhällskunskap

Telefon

08-746 3273