Digitalisering

Solna Gymnasium arbetar systematiskt med att digitalisering för att förbättra elevernas studieresultat.

På Solna Gymnasium vill vi att alla elever skall ha samma förutsättningar. Att låna ut en iPad till samtliga elever är ett viktigt steg i denna riktning.

  • Vi skapar bättre förutsättningar för elever på Solna Gymnasium att lyckas med sina studier.
  • Vi skapar förutsättningar att leva upp till läroplanens mål angående modern teknik och vårt arbetssätt blir mer likt arbetslivet efter skolan.
  • Eleverna kan använda alla de resurser som finns i form av digitala läromedel, talsyntes, NE, rättstavningsprogram osv. vilket ger dem bättre förutsättningar för lärande.
  • Vi har en väl fungerande lärportal, It´s Learning, där lärarna kan kommunicera med eleverna och samla alla resurser för elevernas lärande.
  • Solna Gymnasium är ett av Sveriges största idrottsgymnasier där eleverna deltar på träningsläger, matcher och landslagsuppdrag. Genom att låna ut iPads till våra elever kan våra NIU-elever följa med i undervisningen även om de inte är på plats i skolan.
  • Vi erbjuder elever och lärare digitala läromedel i de flesta kurserna.
Dela: