Förstelärare

Solna Gymnasium har tilldelats 10 tjänster som förstelärare. Vid sidan av sina ordinarie uppgifter arbetar förstelärare bland annat med att utveckla det pedagogiska arbetet, föra vidare kunskaper om aktuell skolforskning till sina kollegor och bidra till skolans utveckling.

Dela: