Trygg och säker

Skytteholmsskolan arbetar aktivt för att stoppa och förebygga mobbing.

På Skytteholmsskolan skall alla bemötas med respekt som individ och ha rätt att utvecklas utifrån sina möjligheter. Ingen får bli retad för sitt utseende, sina åsikter, sin hudfärg eller något annat personligt. Målsättningen är att alla skall vara en del av gemenskapen på skolan där vi alla värnar om miljön och där alla skall känna trygghet och trivsel.

Skolan strävar efter att vi vuxna har ett gemensamt förhållningssätt och tar avstånd från alla former av kränkande behandling och destruktivt beteende. Detta är avgörande för arbete mot mobbning.

Skytteholmsskolan har personal som tar sig an alla fall av mobbning som kommer till skolans kännedom. Gruppen mot kränkande behandling träffas regelbundet och arbetet samordnas av skolans kurator.

Ett aktivt elevvårdsteam finns också för att kunna hantera situationer som ändå kan uppstå.

Dela: