Skolbiblioteket

Skolans vision för skolbiblioteket är att vara en inkörsport till läsning och en naturlig del av undervisningen samtidigt som vi främjar läslust och läsförståelse.

I skolbiblioteket arbetar tre bibliotekspedagoger. De ansvarar för verksamheten och samverkar med varandra och med andrabibliotekspedagoger i Solna stad.

Ambitionen är att eleverna ska ha en lugn plats att vara på i hjärtat av skolans lokaler, där de kan läsa, umgås och utföra sitt skolarbete i en inbjudande atmosfär.

Läsfrämjande aktiviteter

Bibliotekspedagogerna anordnar aktiviteter för eleverna så att de ska uppmuntras till läsning och skrivande. Eleverna introduceras i biblioteket och lär sig att hitta. De får beroende på ålder och mognad arbeta med olika teman, sagor, författare och delta i bokjury. I bokjuryn väljer eleverna titlar, läser och röstar fram sina favoriter. Böckerna presenteras på biblioteket i form av 5 i topp listor. Skolan satsar även på författarbesök som är uppskattade av eleverna på skolan.

Stort urval av litteratur

Skolan uppdaterar kontinuerligt och har moderniserat beståndet av främst skönlitterära böcker, men också ett antal faktaböcker. Biblioteket är uppdelat i teman som lättlästa böcker, författare, humor, deckare, skräck, fantasy, romaner, forntiden och faktaböcker. Böckerna är märkta med symboletiketter för att underlätta för eleverna att hitta.
Solna har ett Legimusavtal vilket innebär att elever kan få tillgång till att lyssna på inläst material av skönlitterära böcker.

Dela: