Elevhälsa på Skytteholmsskolan

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsoteamet (EHT)

I skolans elevhälsoteam ingår biträdande rektor, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare. Elevhälsoarbetet leds av biträdande rektor. Teamet träffas varje vecka och har en tvärprofessionell funktion.

Elevhälsans uppdrag är främst att vara förbyggande och hälsofrämjande. Teamet arbetar med att stödja elevers utveckling mot läroplanernas mål samt att främja elevernas utvecklande av en god psykisk och fysisk hälsa. Teamet arbetar på skolans uppdrag vilket är utgångspunkt i varje insats.

Dela: