Sök till Skytteholmsskolan

I Solna stad finns kommunala och fristående grundskolor. Vårdnadshavare har möjlighet att lämna in önskemål om i vilken skola barnet ska gå. Ansökan inför förskoleklass sker i december - januari. Här hittar du information om att ansöka till eller byta skola.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Läs om att söka grundskola inför förskoleklass

Länkar och blanketter är samlade på sidan Att ansöka till skola – blanketter och länkar

Läs mer om att söka till högstadiet med fotbollsprofil på Skytteholmsskolan

Ansöka till skola inför årskurs 1

Skolplikten börjar höstterminen det år då barnet fyller sex år enligt beslut från riksdagen i november 2017. Vårdnadshavare med barn som inte har gått i förskoleklass måste göra ansökan inför årskurs 1. Vårdnadshavare får en blankett att fylla i som därefter skickas till barn- och utbildningsförvaltningen.

Placeringar kommer att göras utifrån de regler för placering som barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om. Beslut skickas hem till vårdnadshavarna i början av april.

Byta skola inom Solna

Du gör ansökan om byte av skola inom Solna stad med blankett. Detta gäller även vid byte från en fristående till en kommunal skola i Solna.

Byta från skola i annan kommun till skola i Solna

Du gör ansökan om byte av grundskola i annan kommun till skola i Solna stad med blankett.

Dela: