Om modersmålsundervisning

Språket är det kanske viktigaste redskapet vi har. Kommunikation är en självklar del av vår vardag. Språket används inte bara när vi kommunicerar utan också när vi tänker och ska lära oss någonting. Därför erbjuds modersmålsundervisning till elever i grundskolan som hemma talar ett annat språk än svenska.

Modersmålsundervisning bidrar till barns och elevers språk-, kunskaps- och identitetsutveckling, lägger grunden till aktiv flerspråkighet, skapar trygghet samt ökar förståelsen och respekten mellan olika folk och kulturer.

Dela: