Anmäl elev till modersmålsundervisning läsåret 2019/2020

Nu är det öppet för anmälningar till modersmålsundervisning kommande läsår.

Elever som redan läser modersmål behöver inte göra någonting för att fortsätta. Uppflyttning till högre årskurs sker automatiskt.

OBS! Nyhet för det läsåret 2919/2020 är att elever på fristående skolor ska anmäla modersmålsundervisning direkt till sin skola.

Om undervisning ej erbjudits vid tidigare anmälningar på grund av för få sökande, måste vårdnadshavare göra en ny anmälan.

Länk till anmälningsformulär.

Dela: