Anmälan till modersmålsundervisning läsåret 2019/2020

Välkommen att skicka in anmälan till modersmålsundervisning läsåret 2019/2020.

Elever på fristående skolor i Solna eller i annan kommun anmäler modersmålsundervisning direkt till sin skola.

Elever som deltagit i modersmålsundervisning under läsåret 2018/2019 behöver inte skicka in någon ny anmälan. Uppflyttning sker automatiskt.

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:

  1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet,
  2. eleven har grundläggande kunskaper i språket,
  3. minst fem elever i kommunens (komunala) skolor önskar undervisning i språket, och
  4. det finns en lämplig lärare.

Elever som tillhör en nationell minoritetsgrupp (sverigefinnar, samer, romer, judar, tornedalingar) behöver inga förkunskaper i språket. Detta innebär att du kan läsa ditt språk som nybörjarspråk.

OBS! Modersmålsundervisning ges endast i ett språk. Modersmålsundervisning erbjuds endast för elever i årskurs 1-9, inte för barn i förskola eller elev i förskoleklass.

Solna stad följer de regler som finns angivna i Språklag (2009:600) och Skollag (2010:800)

Anmälan till modersmålsundervisning alltid ska göras i formuläret nedan.

Läs mer om vad som gäller för modersmålsundervisning i Solna.

Vårdnadshavare som inte kan anmäla via formulär nmedan kan istället fylla i pappersblankett och skicka denna till Modersmålsenheten alternativt lämna i receptionen, Solna stadshus. Anmälningsblankett (PDF-dokument, 127 kB)

Alla fält markerade med Obligatoriskt är obligatoriska och måste fyllas i.

Elevens personuppgifter

Vårdnadshavares kontaktuppgifter
Ange uppgifter för minst en av elevens vårdnadshavare. Har vårdnadshavarna olika adresser, var god ange uppgifter för båda.
Dela:

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om ditt barn och dig, så som personnummer, e-postadress och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling att kunna handlägga och administrera ansökan om modersmålsundervisning för ditt barn.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina och ditt barns personuppgifter i detta fall är att det utgör en uppgift av allmänt intresse som följer av skollagen. Dina och ditt barns uppgifter kommer att sparas så länge ditt barn har modersmålsundervisning.

Personuppgiftsansvarig är Barn- och utbildningsnämnden i Solna stad. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 08-746 10 00. Du kan också nå vårt dataskyddsombud genom angivna kontaktuppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.