Trygg och säker

På Ekensbergsskolan arbetar personalen aktivt med att skapa en trygg och säker miljö för eleverna.

Ingen på Ekensbergsskolan skall utsättas för diskriminering eller kränkande behandling.

All personal skall vara engagerad i det främjande och förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

  • Rastvärdar ska synas på rasterna.
  • All personal på skolan skall vara lyhörda för samt lyssna till en elev som vill ta upp egna eller andras relationsproblem i skolan.
  • All personal måste, i ord och handling, ta avstånd från all form av diskriminering och kränkande behandling.
  • Föräldrar uppmanas att vara lyhörda för hur deras barn har det med kamratrelationerna i skolan och kontakta skolan vid misstanke om diskriminering och kränkande behandling.
  • Alla elever är allas ansvar!

Trygg och säker

Dela: