Påverka i skolan

På Ekensbergsskolan har vi elevråd och föräldraråd.

Eleverna arbetar med klassråd och elevråd tillsammans med skolpersonalen.

Föräldrar och skolan arbetar med föräldraråd för att främja samarbetet hem och skola.

Dela: