Om Ekensbergsskolan

Ekensbergsskolan

Ekensbergskolan är en liten tvåparallellig F - 6 skola med välutbildad och engagerad personal. Barns mognad och utveckling styr arbetet med barnen och vi lägger stor vikt vid baskunskaper i svenska och matematik.

Skolan är trevligt byggd, en rund annorlunda byggnad, vilket gör det lätt för oss vuxna att se alla barn. Eftersom skolan är liten känner alla barn och vuxna varandra, vilket bidrar till en vikänsla.

Skolans anda präglas av att vi är goda kamrater och visar respekt för varandra.

Dela: