Fritidshem

Fritidshemmen på Ekensbergsskolan har öppet mellan kl. 06.30-18.00.

Vid öppning 06.30-08.00 och vid stängning 17.00–18.00 är alla tillsammans på Raketen (tel 08-746 33 95) som är Ekensbergs öppnings- och stängningsavdelning.

Fritidsavdelningar på Ekensbergsskolan

Förskoleklass 08-746 33 95
Åk 1 08- 746 33 98
Åk 2 08- 746 33 96
Åk 3 08- 746 33 97
Åk 4-5 08- 746 33 99

Ekensbergsskolans fritids arbetar för att skapa ett gott klimat så att eleverna känner sig trygga och säkra på skolan och kan utveckla sin sociala förmåga.

Dela: