Välkommen till förskoleklass

När ditt barn fyller sex år erbjuds en plats i förskoleklass. Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk och följer skolans läsår.


Foto: Jörgen Wiklund

Förskoleklassen ska förena det bästa av förskolans och grundskolans pedagogik och arbetssätt. Det är ett värdefullt år där eleverna får vistas i skolans miljö och med hjälp av lek, skapande och utforskande närma sig skolans värld. Förskoleklassen stimulerar elevernas utveckling och lärande samt förbereder dem för fortsatt utbildning. I Solna stad får alla elever i förskoleklass simundervisning med fokus på vattenglädje och trygghet.

Att förskoleklassen blir obligatorisk innebär att eleverna har närvaroplikt på samma sätt som elever i grundskolan.

Dela: