Frånvaroanmälan

Vårdnadshavare sjukanmäler sina barn via InfoMentor senast kl 07.45.

Du som inte kan använda InfoMentor för att frånvaroanmäla, utan behöver göra det via telefon, kan nu göra det till Solna stads kontaktcenter, tel. 08-746 10 00.

Det är inte längre möjligt att ringa direkt till expeditionen eller rektor på skolan.

Kontaktcenters öppettider är måndag, tisdag, torsdag kl 8-17, onsdag kl 8-18 och fredag kl 8-15.

Ekensbergsskolans rutiner för hantering av frånvaro

Rutinerna finns även att ladda ner till höger på sidan.

I grundskolan gäller skolplikten och vårdnadshavare är därför skyldiga att anmäla elevers frånvaro till skolan.

Vårdnadshavare sjukanmäler sina barn via InfoMentor senast kl 07.45.

 • Om vårdnadshavare inte har möjlighet att sjukanmäla sina barn digitalt kan anmälan göras till Solna stads kontaktcenter, tel. 08-746 10 00.
 • Vid sen ankomst meddelas vårdnadshavare skyndsamt av den undervisande läraren via sms-funktion.
 • Om en elev inte kommit till skolan 8:30 och sjukanmälan saknas, kontaktas vårdnadshavare av skolan. Ansvarig för att detta sker är den undervisande läraren.

Vid giltig frånvaro

 • Efter en veckas frånvaro kontaktas vårdnadshavare av klassläraren för att informera sig om elevens hälsa.
 • Efter två veckors frånvaro informerar klassläraren vårdnadshavare och Elevhälsan. Kontakt till Elevhälsan sker via e-post till annette.enbuske@solna.se
 • Om den giltiga frånvaron fortsätter eller upprepas anmäls detta av klassläraren till Elevhälsan via e-post till annette.enbuske@solna.se
 • Vid giltig sporadisk frånvaro kontaktas vårdnadshavare av klassläraren för att informera sig om orsaken.
 • Om den giltiga sporadiska frånvaron upprepas under en tvåveckorsperiod lämnas en anmälan om detta till Elevhälsan via e-post till annette.enbuske@solna.se

Vid ogiltig frånvaro

 • Klassläraren ansvarar för att redan samma dag ta reda på orsaken till den ogiltiga frånvaron genom samtal med vårdnadshavare. Utifrån orsakerna vidtar klassläraren därefter lämpliga åtgärder.
 • Vid upprepad ogiltig frånvaro kontaktas vårdnadshavare igen av den undervisande läraren. Dessutom lämnas en anmälan om elevens ogiltiga frånvaro till Elevhälsan via e-post till annette.enbuske@solna.se
 • Om Elevhälsans förslag på åtgärder inte gett resultat efter fem veckor anlitar skolan externa stödinsatser, som t.ex. socialtjänsten.

Vid längre frånvaro, oavsett om den är giltig eller ogiltig

 • Efter tre veckors fullständig frånvaro eller två månaders sporadisk frånvaro anmäler rektor detta till Barn- och utbildningsförvaltningen, enligt kommunens riktlinjer.

Skollagen

Dela: