Elevhälsa

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

I elevhälsan på Ekensbergsskolan ingår skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagoger. Det är rektorn på skolan som ansvarar för elevhälsan och som leder samt samordnar insatserna.

Skolhälsovård (skolläkare, skolsköterska)

Skolpsykolog

Elevhälsoteam

Dela: