Två stjärnor och en önskan

I klass 2a på Bergshamraskolan i Solna sitter eleverna koncentrerat och läser varandras texter på projektorn. Kamratbedömning pågår och eleverna hjälper varandra att utveckla sina texter om en trollkarl.

elever på Bergshamraskolan skriver på ipad
Sofanias och Sophia korrigerar sin text om trollkarlen. Foto: Solna stad

- Det är flera kapitel så vi kommer lära oss ganska mycket, berättar Sofanias, elev i klassen. Kanske vi lärt oss att skriva utan att titta och rätt stavning på alla meningar och ord. Vi lär oss att det ska vara lite mellanrum mellan orden och att bokstäverna ska stå i rätt ordning med rätt stavning.

Eleverna får arbeta i par på surfplattor och skriva gemensamma texter utifrån en uppgift. Uppgiften är indelad i en kort inledande text och därefter tre frågor som eleverna ska besvara. När berättelserna är klara kommer klassen ha 14 kapitelböcker om trollkarlar och deras händelsefulla liv.

- Att skriva kapitel gör att eleverna får följa sin karaktär och att skrivandet utvecklas på ett helt annat sätt än vid andra uppgifter, berättar Maria Östlund Rees, förstelärare och mentor i klass 2a. Med stöd av kamratbedömningen får eleverna inspiration av varandras texter. Eleverna är bra på att ge beröm och hitta förbättringsområden.

Kamratbedömning

Elever och lärare genomför kamratbedömning
Läraren Maria Östlund Rees har kamratbedömning tillsammans med klass 2. Foto: Solna stad

I klassen kallas kamratbedömningen för två stjärnor och en önskan. Det innebär att eleverna hittar två bra saker med texten och en som kan utvecklas. Att titta på och bedöma texterna tillsammans i klassen utvecklar elevernas skrivande utifrån varje elevs nivå.

- När läraren eller eleven läser texten högt, ser eleven själv vilka saker som behöver utvecklas, säger Sofia Nybom, utvecklingsledare skola. Vissa av eleverna som har haft svårt att sätta punkt har lyckats identifiera var punkten ska vara när de sett exempel på andras texter, men även den egna. Eleverna tar till sig bedömningen utifrån där de befinner sig.

Erfarenheterna ska delas med flera

Arbetet med att använda surfplattor för att barnen ska kunna se sitt eget lärande och utveckla sitt skrivande startade klassen i januari efter att Solna erbjudit skolan att delta i ett pilotprojekt. Skolutvecklingsledare Sofia Nybom leder projektet tillsammans med Maria Östlund Rees och ger handledning och goda råd. Skolan deltar även i Digis, en utbildning som Solna skapat för alla lärare för att öka den digitala kompetensen och för att arbeta med formativ bedömning.

- Jag tycker att det fungerar mycket bra att använda surfplattor för att skriva och behandla texter, säger Maria Östlund Rees. I projektet har vi sett möjligheter för att utnyttja verktyget på ett bra sätt.

Maria och en till lärare på skolan ska delta i SKL:s utbildning Skriva sig till lärande. Utbildningen går ut på att sprida kunskaperna till sina kollegor på skolan så att kompetensen höjs hos alla lärare på hela skolan. Planen är också att sprida kunskaperna vidare till andra kommunala skolor i Solna.

Roligt att skriva på Ipad
Lee och Maral skriver sagan om trollkarlen.Foto: Solna stad

Dela: