Kultur & fritid

Fritidsklubb och tonårsverksamhet i Q-lan

Q-lans fritidsgård ligger i Bergshamraskolan. På eftermiddagarna bedrivs fritidsklubbsverksamhet för årskurs 4-5 och på kvällarna är fritidsgården öppen för årskurs 7 upp till 19 år.

Fritidsklubben

På fritidsklubben har vi tillgång till gymnastiksalar och danslokal, vi har också ett skapande rum som är öppen varje dag. Vi har tillgång till pingis och ute pitch. Vi har ett lungt rum som man kan ta det lugnt i, vi har tillgång till tv-spel och även sällskapsspel. Ibland gör vi en del utflykter med barnen.

Fritidsgården

Som tonåring har man tillgång till träningslokalen redan från kl. 13.00. På kvällarna finns tillgång till gymnastiksalar, dans- och träningslokaler, rep lokal, DJ-utrustning, skapande, pingis, biljard och mycket annat. Q-lan arbetar aktivt med ungdomsinflytande och har bra samarbeten med andra fritidsgårdar och verksamheter.

Läs mer på Q-lans hemsida

Samarbete med kulturskolan utvecklar elevernas tillgång till kulturutbud

Vi har ett gott samarbete med Solna kulturskola, bland annat när det gäller att samverka kring lokaler. Vi arbetar nu för en breddad kontakt. Redan till hösten utökar Solna kulturskola flera av sina kurser, bland annat inom streetdance, film, bild och media samt musik.

Läs mer på solna.se/kulturskolan

Konst bidrar till nyanländas lärande

Tillsammans med en konstnär och nyanlända eleverna på skolan fick skolans aula år 2017 ett nytt konstverk. Konstverket är en del av skolans pedagogiska och skapande arbete och kan bidra till att fördjupa elevernas språkkunskaper och förståelse för konst.

I staden finns en samordningsgrupp som har bildats för att ta tillvara på erfarenheter och kompetenser från olika yrkesgrupper samt samverka utifrån nyanlända och ensamkommande barns bästa. Rekrytering av en projektledare som ska samordna och koordinera detta arbete pågår. Skolan kommer ta del av kunskaperna på flera olika sätt.

Dela: