Råsunda skola

Välkommen till Råsunda skola

I Råsunda skola studerar cirka 880 elever i åk F-9. De yngre och äldre eleverna går i separata skolbyggnader och skolan har två rektorer.

  • Förskoleklasser besöker brandstationen

    Brandbilar, blåljus och sirener när förskoleklasserna i Solna besöker på brandstationen. Delad 48 gånger

  • Närmiljö

    Ett ämnesövergripande temaarbete i årskurs 6. Delad 0 gånger