Råsunda skola

Välkommen till Råsunda skola

I Råsunda skola studerar cirka 862 elever i åk F-9. De yngre och äldre eleverna går i separata skolbyggnader.

  • Läsning i fokus när förskolor och skolor i Solna firade Världsbokdagen

    Eftersom 23 april i år är en lördag, har förskolor och skolor i Solna firat Världsbokdagen tidigare under veckan. På biblioteket är det däremot aktiviteter under lördagen. Delad 9 gånger

  • Information om förskoleklass

    Information om höstterminen kommer att skickas från Solnas skolor till vårdnadshavare med barn som ska börja förskoleklass efter sommarlovet. Delad 0 gånger

  • ”Digitalisering innebär mer än att ersätta papper och penna med teknik”

    2016 kommer att bli året då Solnas satsning på att digitalisera grundskolan tar fart på allvar. Digitaliseringssatsningen på skolorna i Solna består av olika delar och genomförs i flera steg. Förändringarna kommer att märkas av alla elever i varje klassrum. Delad 34 gånger