Trygg politiker

Solna stad erbjuder förtroendevalda en webbutbildning som tar upp riskmedvetenhet och förebyggande tips för ökad trygghet och personsäkerhet.

Upplever du hot på något sätt – anmäl själv till polisen eller genom din partiorganisation. Då ökar chansen att förebygga risker både för dig och dina politikerkollegor.

Till webbutbildningen Trygg Politiker

Kontaktuppgifter vid hot och otrygghet

För frågor om Solna stads säkerhetsarbete, kontakta säkerhetschef Marcus Qvennerstedt: marcus.qvennerstedt@solna.se eller via kontaktcenter: 08-746 10 00.

Dela: