Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för frågor som rör skötsel och renhållning av stadens allmänna platser och utvecklar trafik- och stadsmiljön för att skapa god säkerhet och framkomlighet. Nämnden ansvarar också för drift och underhåll av stadens fastigheter. Nämnden ansvarar även för en hållbar hanteringen av stadens hushållsavfall i enlighet med miljöbalken.

Dela: