Skolnämnden

Skolnämnden ansvarar för att barn och ungdomar från förskoleklass till gymnasiet får sina behov av omsorg och obligatorisk utbildning tillgodosedda. Detta ska utföras i enlighet med vad som gäller i skollagen och övriga författningar som rör skolan.

Nämnden ansvarar även för ungdomsgymnasiet inklusive de individuella programmen samt gymnasiesärskolan. Dessutom ingår Ungdomsmottagningen i barn- utbildningsnämndens ansvarsområde.

Dela: