Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har till uppgift att se till att de som av olika skäl inte klarar av att handha sin ekonomi med mera kan få hjälp med detta av en god man. Överförmyndarnämnden har också till uppgift att bevaka förmyndares hantering av underårigas förmögenheter.

Dela: