Omvårdnadsnämnden

Omvårdnadsnämnden ansvarar för stadens äldreomsorg och för omsorgen om personer med funktionshinder. Ansvarområdet omfattar myndighetsutövning och verksamheterna styrs i stor utsträckning av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Bland de verksamheter som nämnden ansvarar för finns boende, omsorg och service i ordinärt boende, servicehus, daglig verksamhet och dagverksamheter.

Dela: