Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för Solnas yttre miljö och människors hälsa samt att bevara Solnas natur. De lagar som nämnden har att ta hänsyn till och utöva tillsyn enligt är miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, vissa delar av tobakslagen och strålskyddslagen (solarier).

Kommunstyrelsen ansvarar för stadens strategiska miljöarbete.

Dela: