Kultur- och fritidsnämnden

Nämnden ansvarar för stadens kultur- och fritidsverksamhet med bibliotek, bidrag till föreningsliv och studieförbund, anläggningar och lokaler för idrottsverksamheten, ungdomsgårdar och fritidsparker. I nämndens ansvarsområde ingår även Solna Kulturskola.

Nämnden värnar också om kulturhistoriskt värdefulla miljöer och förskönar stadens rum med konstnärlig utsmyckning.

Dela: