Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är stadens högsta beslutande organ och kan kallas Solnas "riksdag".

Kommunfullmäktige har ansvaret för alla viktiga beslut som rör staden. Besluten handlar främst om mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten, budgetens och skattens storlek, årsredovisning, översiktsplaner, nämndernas organisation och val av ledamöter och ersättare i nämnderna.

Kommunfullmäktige sammanträder som regel sista måndagen i varje månad, förutom i juli. Sammanträdena är offentliga och går att följa via webbsändingar. Du är också välkommen att följa debatten på plats i stadshuset. Ärendena som behandlas på kommunfullmäktiges möten annonseras på denna webbplats, i dagstidningar och på stadens anslagstavla i Solna stadshus.

Under mandatperioden 2018-2022 styrs Solna av en blågrön majoritet.

Dela: