Likabehandlingskommittén

Likabehandlingskommittén är politiskt sammansatt beredningsorgan till kommunstyrelsen. Kommittén ska samordna, stimulera, främja, kunskapsutveckla och följa likabehandlingsarbetet i staden.

Kommittén är ett berednings- och samrådsorgan till kommunstyrelsen. Enligt av kommunstyrelsen fastställda direktiv, är uppgiften för likabehandlingskommittén huvudsakligen att samordna, stimulera, främja och sprida kunskap om kommittés uppdragsområde, samt att följa utvecklingen i staden.

Ett likabehandlingsbidrag betalas ut, i syfte att uppmuntra insatser i stadens förvaltningar som motverkar diskriminering och främjar likabehandling.

Likabehandlingskommittén samarbetar med Rådet för funktionshinderfrågor sedan tidigare men under 2017 utökade samarbetet med andra delar av staden, såsom stadens förvaltningsområde för finska och biblioteket, för ökat genomslag.

Dela:

Relaterade länkar