Internationella kommittén

Den internationella kommittén är ett politiskt sammansatt beredningsorgan till kommunstyrelsen. Kommittén ska samordna, stimulera, främja, kunskapsutveckla och följa det internationella arbetet i staden.

Dela: