Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden har hand om frågor kopplade till stadens utveckling och fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen. Nämnden ska verka för en god byggnadskultur och ansvarar för hela processen från planering till färdiga byggnader. Byggnadsnämnden ansvarar därmed för frågor gällande bygglov och detaljplaner.

Andra områden för nämnden är kommunens verksamhet inom MBK-området (mätning, beräkning, kartframställning), utveckling inom GIS-området (Geografiska Informationssystem) samt gatunamn och adressärenden.

Dela: