Barn- och förskolenämnden

Barn- och förskolenämnden ansvarar för planering och tillhandahållande av förskola och annan pedagogisk verksamhet, inklusive fastställande av förskolepeng. Detta ska utföras i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt, föreskrifter i lag eller annan förordning.

Nämnden ansvarar även för godkännande av huvudmän för fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg, samt tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg.

Dela: