Ordföranden och gruppledare

Här hittar du kontaktuppgifter till Solna stads gruppledare och nämndordföranden.

För högupplösta bilder, se Solna stads pressrum på Mynewsdesk. Där finns även bilder på samtliga personer som har politiska uppdrag i Solna stad.

Lars-Erik Salminen (M)
Ordförande i Kommunfullmäktige
lars-erik.salminen@politik.solna.se

Övriga ledamöter i kommunfullmäktige

Pehr Granfalk

Pehr Granfalk (M)
Ordförande kommunstyrelsen. Gruppledare.
pehr.granfalk@solna.se

Politisk sekreterare
Anton Vajk
070-524 14 82
anton.vajk@solna.se

Övriga ledamöter kommunstyrelsen

Arion Chryssafis

Arion Chryssafis (M)
Socialnämndens ordförande.
arion.chryssafis@solna.se

Politisk sekreterare
Anton Vajk
070-524 14 82
anton.vajk@solna.se

Övriga ledamöter i socialnämnden

Lars Rådén

Lars Rådén (M)
Kompetensnämndens ordförande,
1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
lars.raden@solna.se

Politisk sekreterare Anton Vajk
070-524 14 82
anton.vajk@solna.se

Övriga ledamöter i kompetensnämnden
Övriga ledamöter i kultur- och fritidsnämnden.

Torsten Svenonius

Torsten Svenonius (M)
Ordförande i byggnadsnämnden.
070-29 28 204
torsten.svenonius@solna.se

Politisk sekreterare Anton Vajk
070-524 14 82
anton.vajk@solna.se

Övriga ledamöter i byggnadsnämnden

Marianne Damström Gereben

Marianne Damström Gereben (L)
Barn- och utbildningsnämndens ordförande,
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Gruppledare.
marianne.damstrom.gereben@liberalerna.se

Politisk sekreterare
Anne-Lie Elfvén
08-746 37 09
anne-lie.elfven@solna.se

Övriga ledamöter i barn- och utbildningsnämnden

Peter Edholm

Peter Edholm (L)
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
070-737 20 08 
peter.edholm@solna.se

Politisk sekreterare
Anne-Lie Elfvén
08-746 37 09
anne-lie.elfven@solna.se

Övriga ledamöter i kultur- och fritidsnämnden

Bernhard Huber

Bernhard Huber (MP)
Gruppledare
072-583 19 73
bernhard.huber@mp.se

Politisk sekreterare:
Elin Hylander
072-583 37 07
elin.hylander@solna.se

Övriga ledamöter i kommunfullmäktige

Magnus Persson

Magnus Persson (C)
Tekniska nämndens ordförande. Gruppledare.
073-622 47 58
magnus.persson@solna.se

Politisk sekreterare
Malin Engvall
070-838 00 90
malin.borg@solna.se

Övriga ledamöter i tekniska nämnden

Anna Lasses

Anna Lasses (C)
Ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
073-938 61 21
anna.lasses@centerpartiet.se

Politisk sekreterare
Malin Engvall
070-838 00 90
malin.borg@solna.se

Övriga ledamöter i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Samuel Klippfalk

Samuel Klippfalk (KD)
Ordförande i omvårdnadsnämnden. Gruppledare.
samuel.klippfalk@solna.se

Politisk sekreterare
Mattias Holmström
08-746 19 64
mattias.holmstrom2@solna.se

Övriga ledamöter i omvårdnadsnämnden

Arne Öberg

Arne Öberg (S)
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Gruppledare.
08-746 37 08 eller 072-583 37 08
arne.oberg@solna.se

Politisk sekreterare:
Erik Boman
070-334 21 53
erik.boman@solna.se

Politisk sekreterare:
Julia Grabe
072-545 89 58
julia.grabe@solna.se

Övriga ledamöter i kommunstyrelsen

Sara Kukka-Salam (S)
Ledamot i socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden
072-543 33 62
sara.kukka-salam@solna.se

Politisk sekreterare:
Erik Boman
070-334 21 53

erik.boman@solna.se

Politisk sekreterare:
Julia Grabe
072-545 89 58
julia.grabe@solna.se

Övriga ledamöter i socialnämnden
Övriga ledamöter i kultur- och fritidsnämnden


Sandra Lindström (V)
Gruppledare
072-583 11 06
sandra.lindstrom@politik.solna.se

Politisk sekreterare:
Hanna Hallin
072-583 37 05
hanna.hallin@politik.solna.se

Övriga ledamöter i kommunfullmäktige


Msciwoj Swigon (SD)
Gruppledare i kommunfullmäktige
072-547 01 17
msciwoj.swigon@sd.se

Övriga ledamöter i kommunfullmäktige

Foto: Ulf Lodin

Dela: