Så styrs Solna

Hur många röster som ett parti får i valet bestämmer hur många representanter partiet får ha i kommunfullmäktige. Representanterna styr sedan staden och beslutar vilken politik som ska föras. I kommunfullmäktige finns nio partier representerade.

Nämnder och styrelser

Det finns även ett antal nämnder och styrelser, med representanter från sju av de åtta partierna i kommunfullmäktige. Stadens olika förvaltningar och företag lyder under nämnderna och styrelserna. Det är de anställda i förvaltningarna och företagen som genomför de politiskt fattade besluten.

De styr Solna idag

Efter valet 2018 styrs Solna stad av partierna Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Dessa har tillsammans 35 mandat i kommunfullmäktige och majoritet i nämnder och i kommunstyrelsen.

Dela: