Så styrs Solna

Hur många röster som ett parti får i valet bestämmer hur många representanter partiet får ha i kommunfullmäktige. Representanterna styr sedan staden och beslutar vilken politik som ska föras. I kommunfullmäktige finns nio partier representerade.

Nämnder och styrelser
Det finns även ett antal nämnder och styrelser, med representanter från sju av de nio partierna i kommunfullmäktige. Stadens olika förvaltningar och företag lyder under nämnderna och styrelserna. Det är de anställda i förvaltningarna och företagen som genomför de politiskt fattade besluten.

De borgerliga styr Solna idag

Efter valet 2014 styrs Solna stad av de fyra borgerliga partierna Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet Solna. Dessa har 30 mandat i kommunfullmäktige och majoritet i nämnder och i kommunstyrelsen.

Dela: