Val till kommunfullmäktige

Medborgarna väljer politiker till kommunfullmäktige vart fjärde år. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen.

Rätt att rösta i kommunalvalet har den som fyllt 18 år senast på valdagen, är folkbokförd i kommunen och dessutom uppfyller något av följande krav:

  • är svensk medborgare
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge
  • är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen

Den som får rösta till kommunen kan också väljas till politiska uppdrag. Många politiker i kommunfullmäktige är fritidspolitiker. De sköter alltså sina uppdrag vid sidan av sitt vanliga arbete.

Dela: