Att rösta på olika språk

I Sverige röstar man i tre val; riksdag, landsting och kommun. Vart fjärde år, när det är allmänna val, väljer kommuninvånarna de politiker som ska styra kommunen.

Du som bor i Solna är med och betalar för den service kommunen ger genom att du betalar skatt. Genom att rösta i kommunalvalet är du med och påverkar hur kommunen ska styras och hur våra gemensamma skattepengar ska användas.

I Solna är många invånare medborgare i något annat land än Sverige. Om man varit folkbokförd i Sverige i minst tre år i sträck före valet har man ändå rätt att rösta i kommunalvalet så glömt inte att rösta!

För att göra det lättare för dig som inte har svenska som modersmål finns information om hur röstförfarandet går till på samtliga minoritetsspråk samt på några av de vanligare förekommande språken i kommunen här:

Dela: