Skriv till oss eller felanmäl

Solna stads främsta uppdrag är att erbjuda dig som solnabo god och kostnadseffektiv service för dina skattepengar. För att kunna fullgöra uppdraget behöver vi dina synpunkter på hur stadens service fungerar. Vi vill veta vad du tycker!

Du kan lämna synpunkter och göra en felanmälan direkt på solna.se genom våra e-tjänster:

Skriv till oss
Gör en felanmälan

Här hittar du alla sätt att komma i kontakt med Solna stad.

Synpunktshantering är ett verktyg för att fånga in synpunkter och felanmälan på stadens verksamheter, service och tjänster. Synpunktshanteringen ska underlätta uppföljning av inkomna synpunkter för att bidra till förbättringar i stadens verksamheter, service och tjänster. En synpunkt kan vara beröm, ett förslag eller ett klagomål.

Kvalitetsdeklarationer

Kvalitetsdeklarationer är våra löften till dig som medborgare/brukare och hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster. Du ska veta vilka krav du kan ställa och vad du kan förvänta dig av stadens tjänster oavsett utförare.

Alla stadens verksamheter ska ta fram så kallade kvalitetsdeklarationer. Syftet med kvalitetsdeklarationerna är att du som brukare och kund ska få klara besked om vad du kan förvänta dig för service och omsorg, och även få information om hur stadens verksamheter arbetar för att rätta till eventuella fel och brister.

En viktig del i kvalitetsarbetet är att ta hand om klagomål och synpunkter från servicetagarna. Dina klagomål eller synpunkter ska dokumenteras och följas upp så att du som kund och brukare ska få återkoppling.

Solna stads kvalitetsdeklarationer

Dela: