Du kan påverka

Solna stads politiker fattar dagligen beslut om en mängd frågor som påverkar ditt vardagsliv, till exempel om ditt barns förskola och skola, hur ditt bostadsområde ska utvecklas eller hur gator, torg och parker ska utformas. Ett sätt att påverka den kommunala verksamheten är att vara med och välja de politiker som styr staden.

Det går också att påverka mellan valen. Du kan lämna skriva till oss och lämna förslag direkt till den verksamhet det gäller. Du kan alltid vara anonym. Här kan du läsa mer om vad som händer när ett ärende inkommer till kommunen. Du kan följa ärenden och beslut i vårt diarium

Kommunfullmäktige är stadens högsta beslutande organ och kan kallas Solnas "riksdag". Kommunfullmäktige sammanträder som regel första måndagen varje månad. Som medborgare är du alltid välkommen att följa mötena på plats eller direkt via våra webbsändningar.

Genom aktiva val kan du också påverka din egen situation. Det kan exempelvis handla om att välja förskoleplats, söka en utbildning eller jämföra hemtjänst. Allt detta hittar du bland våra e-tjänster

Dela: