Stadsarkiv

I Solna stadsarkiv förvarar vi handlingar från den centrala förvaltningen, kommunala bolag och föreningar som beskriver Solnas historia från 1800-talets mitt fram till nästan nu.

I arkivet finns handlingar från landskommunen Solna och municipalsamhällena Nya Huvudsta, Hagalund, Råsunda samt Lilla Alby.

Stadsarkivet är slutarkiv för större delen av kommunförvaltningens handlingar.

Planer och kartor

Hos stadsbyggnadsförvaltningen finns dokumentation som rör stadens bebyggelse, bland annat detaljplaner (tidigare stadsplaner) och kartor.

Bildarkiv

I Solna stadsbibliotek förvaras kulturnämndens bildarkiv som omfattar runt 20 000 solnafoton från 1800-talets slut till i dag.

Forska

De flesta av de handlingar som förvaras i stadsarkivet är tillgängliga för forskning. Handlingarna kan du bara studera på plats i Solna stadshus. Vi hjälper gärna till med att söka fram handlingar. Du är välkommen att ställa frågor via e-post, brev eller telefon.

Öppettider:

Stadsarkivet har inga fasta öppettider utan ring inför besök.

Dela: