Sammanträde: SN/2015-04-21

Sammanträdesdatum:
2015-04-21

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvarande
2 Justering
§27 Fastställande av föredragningslistan
§28 Infomation
§29 Avtalsuppföljning Familjerådgivningen City SN/2015:105
§30 Avtalsuppföljning Acord Familjerådgivning SN/2015:77
§31 Kvalitetsdeklaration budget och skuld, hyresrådgivning, serveringstillstånd samt dödsboanmälan SN/2015:99
§32 Reviderad delegationsordning SN/2015:19
§33 Meddelanden SN/2015:100 SN/2015:71 SN/2015:78 SN/2015:79
§34 Anmälan av delegationsbeslut
§35 Övriga frågor