Sammanträde: SKN/2019-10-24

Sammanträdesdatum:
2019-10-24

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§69 Fastställande av föredragningslista
§70 Information
§71 Delårsrapport per augusti SKN/2019:454
§72 Verksamhetsplan och budget 2020 SKN/2019:1
§73 Riktlinjer för gymnasieskolpeng för studier i svenska utlandsskolor SKN/2019:759
§74 Yttrande över Solna Stads förslag till klimatstrategi SKN/2019:946
§75 Anmälan av delegationsbeslut
§76 Post- och ärendelista
§77 Övrigt