Sammanträde: SKN/2019-09-19

Sammanträdesdatum:
2019-09-19

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§56 Fastställande av föredragningslista
§57 Information
§58 Skolnämndens delegationsordning SKN/2019:643
§59 Läsårstider för läsåret 2020/2021 SKN/2019:568
§60 Krishanteringsplan för barn- och utbildningsförvaltningen SKN/2019:567
§61 Uppföljning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens regelbundna tillsyn av fritidshem SKN/2019:152
§62 Uppföljning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens regelbundna tillsyn vid Råsunda Centralskola SKN/2019:427
§63 Uppföljning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens regelbundna tillsyn vid Råsundaskolan SKN/2019:853
§64 Uppföljning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Skytteholmsskolan SKN/2019:341
§65 Uppföljning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens regelbundna tillsyn av grundsärskolan vid Skytteholmsskolan SKN/2019:341
§66 Anmälan av delegationsbeslut
§67 Post- och ärendelista
§68 Övrigt