Sammanträde: MHN/2018-10-23

Sammanträdesdatum:
2018-10-23

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§43 Fastställande av föredragningslistan
§44 Information
§45 Delårsrapport per 31 augusti 2018 (Ecos MHN/2017-1559) MHN/2017:29
§46 Verksamhetsplan och budget MHN 2019 (Ecos MHN 2018-1677) MHN/2018:16
§47 Förnyad samverkansöverenskommelse för Miljösamverkan Stockholms Län (Ecos MHN 2018-1682) MHN/2018:18
§48 Beslut om mottagare av Solna stads stipendium för hållbarhet utveckling 2018 (Ecos MHN 2018-912) MHN/2018:10
§49 Beslut om mottagare av Solna stads miljöpris 2018 (Ecos MHN 2018-1484) MHN/2018:17
§50 Anmälan av delegationsbeslut
§51 Frågor till förvaltningen
§52 Övrigt