Sammanträde: BFN/2019-03-19

Sammanträdesdatum:
2019-03-19

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§19 Fastställande av föredragningslista
§20 Information
§21 Tillsyn av den fristående förskolan Hagalund Inspira ht. 2018. BFN/2019:31
§22 Tillsyn av verksamheten vid den enskilda pedagogiska omsorgen Guldlocks ht-2018 BFN/2019:43
§23 Uppföljning av tillsyn vid den fristående förskolan Föräldrakooperativet Risgrynet vt. 2018. BUN § 82 180918. BFN/2019:40
§24 Uppföljning tillsyn vid den fristående förskolan Virvelvinden vt. 2018. BFN/2019:41
§25 Ansökan om utökning av antalet förskoleplatser, Svenska kyrkans Glädjens förskola. BFN/2019:14
§26 Ansökan om utökning av förskoleplatser Svenska kyrkans förskola Näckrosgården BFN/2019:15
§27 Anmälan av delegationsbeslut
§28 Post- och ärendelista
§29 Övrigt