Sammanträde: BND/2018-03-28

Sammanträdesdatum:
2018-03-28

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§31 Fastställande av föredragningslistan
§32 Avskrivning kundfakturor BND/2018:45
§33 Fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet BND/2018:27
§34 Planuppdrag för ny skola i Huvudsta BND/2018:41
§35 Detaljplan för kv Spelaren mm planuppdrag BND/2017:524
§36 Detaljplan för del av kv Platån, planuppdrag BND/2018:11
§37 Planuppdrag för utveckling av markområde längs Solnavägen inom fastigheten Hagalund 3:10 BND/2018:42
§38 Detaljplan för del av Järva 3:16 mm BND/2017:317
§39 Järva 2:27, 2:32, 2:33, 2:34 Gunnarbovägen Bygglov för nybyggnad av 56 st radhus och kedjehus BND/2018:33
§40 Herrjärva 1 galoppvägen bygglov för nybyggnad av flerbostadshus BND/2018:28
§41 Bellona 5 Södra långgatan 21 Solna bygglov för nybyggnad av flerbostadshus BND/2018:29
§42 Förlängning av tidsbegränsat lov, 5 år Laboratoriet 1, Gunnar Asplunds allé 16 BND/2015:1984
§43 Sekretessbelagd
§44 Sekretessbelagd
§45 Namnsättning inom detaljplan för del av kv. Startboxen m.fl. BND/2018:46
§46 Förvaltningschefen informerar
§47 Jubileumsstadsmiljöpris
§48 Frågor till förvaltningen
§49 Anmälan av delegationsbeslut
§50 Anmälan av ärendelista
§51 Övrigt