Sammanträde: BFN/2019-10-15

Sammanträdesdatum:
2019-10-15

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§51 Fastställande av föredragningslista
§52 Information
§53 Verksamhetsplan och budget för 2020 BFN/2019:239
§54 Barn- och förskolenämndens delegationsordning BFN/2019:163
§55 Tillsyn av den fristående förskolan Föräldrakooperativet Lingontuvan vt. 19. BFN/2019:55
§56 Uppföljning tillsyn vid den fristående förskolan Spanska skolans förskola ht 2018. BUN §/2018 § 123 BFN/2019:42
§57 Beslut om utdelning av Solna stads stipendium föreningen Solnas barn BFN/2019:222
§58 Beslut om utdelning av Solna stads stipendium Solnas barn BFN/2019:223
§59 Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg - Jirawans trollungar BFN/2019:126
§60 Förskolan Udden samt organisation för förskolorna Klövern och Fyrklövern BFN/2019:221
§61 Yttrande till kommunstyrelsen över Solna Stads förslag till klimatstrategi BFN/2019:238
§62 Anmälan av delegationsbeslut
§63 Post- och ärendelista
§64 Övrigt