Sammanträde: KFN/2018-09-20

Sammanträdesdatum:
2018-09-20

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
3 Fastställande av föredragningslista
4 Information
5 Utveckling av Solna stads kultur- och musikstipendier KFN/2018:102
6 Remissyttrande - Strategi för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck KFN/2018:75
7 Svar på nämndinitiativ från Tobias Östberg (MP) om spontandansbana vid kulturskolan KFN/2017:161
8 Anmälan av delegationsbeslut KFN/2018:19 KFN/2018:2
9 Anmälan av ärendelista KFN/2018:20
10 Meddelanden KFN/2018:2 KFN/2018:80
11 Övrigt