Sammanträde: KFN/2018-09-20

Sammanträdesdatum:
2018-09-20

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§46 Fastställande av föredragningslista
§47 Information
§48 Utveckling av Solna stads kultur- och musikstipendier KFN/2018:102
§49 Remissyttrande - Strategi för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck KFN/2018:75
§50 Svar på nämndinitiativ från Tobias Östberg (MP) om spontandansbana vid kulturskolan KFN/2017:161
§51 Anmälan av delegationsbeslut KFN/2018:19 KFN/2018:2
§52 Anmälan av ärendelista KFN/2018:20
§53 Meddelanden KFN/2018:2 KFN/2018:80
§54 Övrigt