Sammanträde: BUN/2018-09-18

Sammanträdesdatum:
2018-09-18

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§75 Fastställande av föredragningslista
§76 Information
§77 Beslut om extra nämndsammanträde BUN/2017:1155
§78 Läsårstider för läsåret 2019/2020 BUN/2018:721
§79 Lägesrapport avseende barn- och utbildningsförvaltningens åtgärder enligt dataskyddsförordningen (GDPR) BUN/2018:529
§80 Tillsyn av den fristående förskolan Virvelvinden vt. 2018 BUN/2018:10
§81 Tillsyn av den fristående verksamheten Mattelekförskolan vt 18 BUN/2018:7
§82 Tillsyn vid den fristående förskolan Föräldrakooperativet Risgrynet vt. 2018 BUN/2018:8
§83 Uppföljning av föreläggande vid den fristående verksamheten förskolan Karusellen ht.17 BUN/2017:1119
§84 Uppföljning av föreläggande vid tillsyn av den fristående verksamheten Månstrålens förskola ht. 2017 BUN/2017:875
§85 Uppföljning av föreläggande vid tillsyn av förskolan Huvudsta Gamla Slott ht 2017 BUN/2017:876
§86 Yttrande över strategi för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck BUN/2018:499
§87 Yttrande över motion av Linda Cigéhn (V) om gratis mensskydd BUN/2018:561
§88 Sekretessbelagd
§89 Anmälan av delegationsbeslut
§90 Post- och ärendelista
§91 Övrigt