Sammanträde: KF/2019-08-26

Sammanträdesdatum:
2019-08-26

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
§116 Fastställande av föredragningslista
§117 Enkel fråga av Kerstin Scheutz (V) till tekniska nämndens ordförande om papperskorgar vid busshållsplatser KS/2019:175
§118 Enkel fråga av Faradj Koliev (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande om fritidsgårdarnas verksamhet KS/2019:181
§119 Enkel fråga av Eva Eriksson (S) till skolnämndens ordförande om fritidsverksamheten KS/2019:182
§120 Svar på interpellation från Arne Öberg (S) till kommunstyrelsens ordförande om byggplaner i Nationalstadsparken KS/2019:139
§121 Detaljplan för tunnelbana till Arenastaden inom stadsdelarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda KS/2019:167
§122 Ändring av detaljplaner genom tillägg för del av Solnavägen inom stadsdelen Haga KS/2019:170
§123 Svar på motion av Linda Cigéhn (V) m.fl om hållbarhetscentrum KS/2019:85
§124 Svar på motion av Tove Pehrsson (V) och Sandra Lindström (V) om koldioxidbudget KS/2019:86
§125 Svar på motion av Sandra Lindström (V) m.fl om obligatorisk matavfallsinsamling KS/2019:87
§126 Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) om att Solna stad redovisar kostnader som relaterar till mottagande av nyanlända som har anvisats i enlighet med bosättningslagen M:9/2019 KS/2019:89
§127 Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) mfl om markering av gångbanor som delas med cyklister samt fartbegränsning för cyklarna KS/2019:90
§128 Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige KS/2018:207
§129 Avsägelse i byggnadsnämnden KS/2018:233
§130 Avsägelse i skolnämnden KS/2018:238
§131 Avsägelse i Solna vatten AB KS/2018:254
§132 Anmälan av kommunalråd tillika gruppledare KS/2018:211
§133 Fyllnadsval i kommunstyrelsen KS/2018:210
§134 Fyllnadsval i omvårdnadsnämnden KS/2018:246
§135 Fyllnadsval i arvodeskommittén KS/2018:209
§136 Val av nämndemän vid Solna tingsrätt 2019-2022 KS/2019:58
§137 Meddelanden KS/2019:39
§138 Nya motioner KS/2019:177 KS/2019:178
§139 Nya interpellationer KS/2019:176 KS/2019:179 KS/2019:180